Previous slide
Next slide

Over ons

Over ons

De aanleiding voor het project ‘Samen Circulair’ is het steeds urgenter wordende vraagstuk rondom het gebruik van grondstoffen. Wij gebruiken met zijn allen meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Het is daarom van belang na te denken over het langer in omloop houden van grondstoffen in plaats van ze weg te gooien. Dit vraagstuk is het thema van de circulaire economie. Met het project spelen wij in op verschillende onderdelen van de circulaire economie: herstellen, hergebruik, herbestemmen en recyclen.

Stichting Samen Circulair is opgericht om in de Hoeksche Waard een ambachtscentrum te ontwikkelen waar ingezamelde goederen van de milieustraat worden gerepareerd, opgewaardeerd en opnieuw verkocht. Naast het redden van spullen vinden wij het ook belangrijk om een werkplek te bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Wil je meer te weten komen over de circulaire economie? Kijk dan op:
www.circulairondernemen.nl en www.milieucentraal.nl

Jaarverslag

Download hier ons jaarverslag van 2022 en ontdek van voor moois wij allemaal hebben gerealiseerd.

Project partners

Het project ‘Samen Circulair’ is een gezamenlijk initiatief van de onderstaande partijen.
Wij stellen ze graag aan je voor.

 

Welzijn Hoeksche Waard werkt aan sociaal vitale kernen waarin iedereen mee kan doen. Welzijn Hoeksche Waard inventariseert vragen van inwoners, brengt initiatieven van inwoners en organisaties bij elkaar en ondersteunt degenen die dat willen en nodig hebben. We weten wat er leeft en speelt in de dorpen en spelen daar op in. Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Hoeksche Waard!
 
De RAD Hoeksche Waard maakt zich hard voor een transitie naar een circulaire economie. Dit houdt in dat we langzaamaan overstappen naar een economie dat gericht is op het hergebruik van grondstoffen. Dit is nodig omdat grondstoffen schaarser en duurder worden. De RAD wil de hoeveelheid restafval verminderen tot onder de 100 kg restafval per inwoner in 2020. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) doelstellingen.
 

Denns Werk is de eenmanszaak van Dennis Happé, beeldend kunstenaar en ontwerper. Met projecten als Post-21 – ruimte voor cultuur en ondernemen (in het voormalige postkantoor in Oud-Beijerland) en het project afvalredders.nl neemt hij het initiatief om maatschappelijke vraagstukken op creatieve manier onder de aandacht te brengen.De circulaire economie is een belangrijk thema voor de gemeente Hoeksche Waard. De gemeente is daarom initiatiefnemer van verschillende projecten zoals: innovatietafels met ondernemers, de week van de circulaire economie en plasticvrij Hoeksche Waard. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat er zo veel mogelijk duurzaam wordt ingekocht.

Samen met de provincie start de regio Hoeksche Waard met een programma om de ontwikkeling in de regio te stimuleren: Het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard. Het doel: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit doen we door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten. Het project ‘Samen Circulair’ wordt ondersteund vanuit het thema Duurzaamheid.

DE WAARDELOODS

Albert Einsteinstraat 17
3261 LP Oud-Beijerland (bedrijventerrein de Bosschen)

Openingstijden:
Maandag: 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 10.00 – 16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

Zondag: gesloten

Inleveren goederen:
Tijdens de openingstijden + maandagochtend.

Aanwezig op Milieustraat RAD:
Zaterdag: 09.30-11.30 uur

Contact:
info@samencirculairhw.nl
088-7308980